گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

واحد رنگ و لعاب :

با توجه به لزوم مدیریت هزینه و کاهش هزینه تمام شده و همچنین افزایش کیفیت محصول تولیدی ، لزوم توجه به واحدهای جانبی در جهت تامین مواد اولیه تولید کاشی و سرامیک در دستور کار قرارگرفت . لذا یکی از این واحد ها ، واحد تولید رنگ و لعاب است که با تحقیقات انجام گرفته ، ماشین آلات با تکنولوژی روز دنیا خریداری و نصب گردید و با افتتاح این فاز در آینده ، این مجموعه در زمینه تولید رنگ و لعاب خودکفا خواهد شد .

Thanks!